​Hvis du bliver opsagt og fritstillet, så kan din ferie som udgangspunkt ikke betragtes som afholdt i opsigelses- og fritstillingsperioden, medmindre du har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde, efter lovens almindelige frister for varsling af ferie er udløbet.

​Hvis din tidligere arbejdsgiver i fritstillingsperioden ikke kan modregne løn fra en ny arbejdsgiver i din løn, så kan ferien betragtes som afviklet i perioden.

​Hvis du er funktionær eller ansat i en funktionærlignende stilling, så kan modregning af løn fra en ny arbejdsgiver først ske, hvis fritstillingsperioden er længere end 3 måneder.

Eksempel:
Du opsiges og fritstilles den 31. maj og begynder i et nyt job den 1. september, hvor du ikke afholder ferie i opsigelses- og fritstillingsperioden. Der kan foretages modregning fra den 1. september, men hovedferien kan ikke betragtes som afholdt, og du skal derfor have feriepengene for hovedferien. Hvis der omvendt ikke kan modregnes, kan hovedferien betragtes som afholdt.