Det skal du gøre, hvis din arbejdsgiver går konkurs

  • Kontakt din lokale Metalafdeling hurtigst muligt, hvis du har grund til at tro, at din arbejdsplads er ved at gå konkurs eller komme under rekonstruktionsbehandling.
  • Metal giver dig vejledning om det kommende forløb, og sammen udfylder vi en anmeldelse til LG om din manglende løn.
  • Du får hjælp til at indhente alle de informationer (fra bl.a. Feriekonto, ATP og pension), du skal bruge til at dokumentere din sag.
  • Metal tilbyder dig lån, så du ikke står uden indtægt, mens LG behandler din sag.

​En virksomhed er gået konkurs, når Sø- og Handelsretten (Københavnsområdet) eller skifteretten (resten af landet) har afgivet et såkaldt konkursdekret. Når dette er sket, kan Dansk Metal hjælpe dig videre i det efterfølgende forløb.

Er du i tvivl om der er afsagt konkursdekret, kan du henvende dig i din lokale Metal-afdeling og få besked.

Kontakt din lokale Metal-afdeling

​Du skal medbringe dine lønsedler, din ansættelseskontrakt og din eventuelle opsigelse.

Du skal også tage dit NemID med, da anmeldelsen til LG er elektronisk. Vær opmærksom på at du skal have en mailadresse, da al kommunikation med LG sker pr. mail.

Bestil NemID

Få det fulde overblik over forløbet

​Dansk Metal kan hjælpe dig med 2 slags lån, så du er sikret en indtægt, mens LG behandler din sag:

- Forbundslån: Lånet dækker op til 80 % af den nettoløn, du ikke har fået udbetalt frem til den dag, du er blevet opsagt.
- A-kasselån: I opsigelsesperioden kan du få et lån, der svarer til dagpengesatsen.

Du kan se detaljer om de 2 slags lån i spørgsmålene herunder.

​Dansk Metal kan yde et lån til dig, mens du venter på LG’s sagsbehandling. Lånet kan være på op til 80 % af din manglende nettoløn fra før konkursen og modregnes udbetalingen fra LG.

Det er en betingelse, at du er medlem af Dansk Metal, og at du giver os fuldmagt til at føre din sag og modtage din udbetaling fra LG.

Lånet bliver udbetalt ca. 3 dage efter at anmeldelsen til LG er sendt.

Når LG har opgjort erstatningen, sendes den videre til Dansk Metal. Herefter får du udbetalt forskellen mellem det, du har modtaget i lån fra Dansk Metal, og det du får udbetalt fra LG. Får du mindre udbetalt fra LG end du har modtaget i lån, skal du tilbagebetale dine lån.

​Hvis du er medlem af Metal A-kasse kan du også få et a-kasselån i opsigelsesperioden. Lånet udgør maksimalt 815 kroner før skat om dagen (2014).

For at få a-kasselån i opsigelsesperioden skal du:
- Udfylde og aflevere en fuldmagt til din afdeling.
- Være tilmeldt Jobcenteret som ledig.
- Have ret til dagpenge.
- Udfylde papir-dagpengekort hver måned.
- Være aktivt jobsøgende.

Når opsigelsesperioden er udløbet, skal du udfylde og sende en tabserklæring til din afdeling inden 4 uger. På tabserklæringen skal du fortælle hvilke indtægter du har haft i opsigelsesperioden, og hvor mange job du har søgt.

Når LG har opgjort erstatningen, sendes den videre til Dansk Metal. Herefter får du udbetalt forskellen mellem det, du har modtaget i lån fra Dansk Metal, og det du får udbetalt fra LG. Får du mindre udbetalt fra LG end du har modtaget i lån, skal du tilbagebetale dine lån.