​​Der kan være meget, du skal forholde dig til, hvis du bliver opsagt.
Som medlem af Dansk Metal har du ret til en vejledningssamtale med din lokale Metalafdeling i opsigelsesperioden. 

Det er vigtigt, at du kontakter din lokale Metalafdeling hurtigst muligt, efter du er blevet opsagt. På den måde har du bedre muligheder for at bruge din opsigelsesperiode til at finde et nyt job eller komme i uddannelse.

HUSK: Langt de fleste Metal-overenskomster giver dig ret til at afholde samtalen i arbejdstiden med løn. 

Som opsagt kan Dansk Metal bl.a. vejlede dig i:

• Dit fremtidige arbejdsliv og dine jobmuligheder
• Konkrete jobåbninger
• Tips til jobsøgning
• Uddannelsesrettigheder i opsigelsesperioden
• Kurser og/eller efteruddannelse
• Gode råd til et godt CV

Her på siden har vi samlet nogle gode råd, som kan hjælpe dig, hvis du er blevet opsagt.

​Ja, du skal helst have en skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver. Den skal indeholde en begrundelse, da denne er vigtig for, at du kan få dagpenge, hvis du skulle blive ledig.

En begrundelse giver dig også mulighed for at vurdere, om opsigelsen er i orden.

​Det afhænger af dine ansættelsesvilkår, og hvor længe du har været ansat. Det kan være, at du er sikret af din overenskomst, af Funktionærloven, eller det kan være, at du har lavet en aftale med din arbejdsgiver.

Hvis du ikke får det rigtige varsel, skal du kontakte din lokale Metalafdeling, så vi kan hjælpe dig.

Kontakt din lokale Metal-afdeling

​Ja, det er udgangspunktet. 

Hvis du ikke gør det, kan du blive bortvist pga. udeblivelse. Du kan også risikere, at din arbejdsgiver kræver erstatning for det tab, udeblivelsen har givet virksomheden.

Der kan dog indgås aftaler om fritstilling i opsigelsesperioden, hvilket betyder, at man ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. Se mere under fritstillet.

​​Hvis du er blevet opsagt, er det en fordel at komme i gang med efteruddannelse allerede i din opsigelsesperiode.

På den måde sikrer du, at du har netop de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, når du skal finde et nyt job.

Kontakt derfor din lokale Metalafdeling allerede i dag og få hjælp til at finde den rette efteruddannelse.

Jo tidligere, du kontakter din lokale Metalafdeling, desto større er muligheden for, at din efteruddannelse kan nå at komme i gang i løbet af din opsigelsesperiode.

Hvis du har påbegyndt uddannelse i din opsigelsesperiode, da kan uddannelsen - ved ledighed - fortsættes som jobrettet uddannelse i op til 6 uger (forudsat, at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse).

Hvis du går i gang med jobrettet uddannelse i din opsigelsesperiode, kan du godt fortsætte med uddannelsen i din ledighedsperiode.

Det kræver, at du allerede fra starten af den jobrettede uddannelse aftaler det med både a-kassen og din arbejdsgiver. Du skal dokumentere aftalen ved at udfylde et skema.

Hent skema her