Det skal du være opmærksom på

  • Partshøring indebærer at du skal høres, inden du kan opsiges.
  • Modtager du et høringsbrev, inden du bliver opsagt, skal du straks kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale Metalafdeling.
  • Hvis du bliver opsagt, og du har været ansat i mindst 5 måneder, skal din arbejdsgiver, i henhold til overenskomsten, underrette forbundet/din afdeling om afskedigelsen.