Sådan er udbetalingerne opdelt

  • Din arbejdsmarkedspension vil som udgangspunkt være opdelt i tre forskellige udbetalinger:
  • Engangsbeløb: udbetales enten når du fylder 60 år eller går på pension, afhængigt af hvor du har din arbejdsmarkedspension.
  • Ratepension: udbetales hver måned i 10 år. Du kan vælge at få pengene udbetalt over en længere periode.
  • Livsvarig pension: udbetales hver måned resten af livet.

​De fleste af Dansk Metals medlemmer er omfattet af en arbejdsmarkedspension gennem deres overenskomst ved enten Industriens Pension eller PensionDanmark.

Du kan se hvilke ordninger du har indbetalt til på Pensionsinfo.dk

Det afhænger af hvilken pensionsordning du er omfattet af, men typisk betaler arbejdsgiveren to tredjedele af bidraget, mens du selv som lønmodtager betaler en tredjedel.

Fra 1. juli 2009 udgør pensionsbidragene i alt mindst 12 % af din løn.

​Hvis du er kommet med i pensionsordningen før 1. maj 2007, kan du tidligst få udbetalt din pension, fra du fylder 60 år.

Hvis du er kommet med i pensionsordningen efter 1. maj 2007, kan du først få udbetalt din pension, når du har nået efterlønsalderen:
- Født før 1. januar 1959: 60 år.
- Født mellem 1. januar og 30. juni 1959: 60½ år.
- Født 1. juli - 31. december 1959: 61 år.
- Født 1. januar - 30. juni 1960: 61½ år.
- Født 1. juli 1960 eller senere: 62 år.

​Ja. Arbejdsmarkedspensionen er et supplement til ATP og folkepensionen, som sikrer, at du har mere at leve af, når du går på pension.

Folkepensionens grundbeløb er i 2014 på 5.908 kr. om måneden, mens pensionstillægget er på 6.137 kr. om måneden for enlige og 2.966 kr. om måneden for gifte og samlevende.

ATP-pensionen udgør højest 2.000 kr. om måneden i 2014.