​Nej. ATP (Arbejdsmarkedets TillægsPension) er en tvungen pension, som alle lønmodtagere mellem 16 og 66 år indbetaler til. Du betaler selv en tredjedel, mens din arbejdsgiver betaler to tredjedele af pensionen.

​Du får udbetalt ATP Livslang Pension hver måned, resten af dit liv, fra den dag du bliver folkepensionist. Pensionens størrelse afhænger af, hvor mange år du har betalt til den.

ATP Livslang Pension indeholder også en sum til dine efterladte, hvis du dør inden du er begyndt at modtage pension. Summens størrelse afhænger ligeledes af hvor længe du har betalt til ordningen.

​Hvis du er fyldt 18 år og har arbejdet i 2 måneder, er du berettiget til bidrag til din arbejdsmarkedspension.

Hvis du har en arbejdsmarkedspension fra et tidligere job, er du berettiget til pension allerede fra dag ét på dit nye job.

​Indbetalingerne til din arbejdsmarkedspension stopper, men du får stadig renter og betaler administrationsomkostninger.

Du har naturligvis stadig ret til at modtage dine pensioner, men de bliver mindre end der står i din pensionsoversigt, fordi der ikke længere bliver betalt til pensionsopsparingen.

​Du bevarer typisk dine forsikringer i et år (den bidragsfrit dækkede periode), efter at indbetalingerne til din pensionsordning er stoppet. Herefter er du hvilende medlem, hvilket betyder at dine forsikringer ved død, invaliditet eller kritisk sygdom bliver mindre eller helt stopper.

Du kan beholde forsikringerne, hvis du selv betaler til dem.

Se hvordan du kan beholde dine forsikringer hos Industriens Pension

​Hvis du har fået et nyt job under samme overenskomst, starter indbetalingerne igen.

Hvis du har fået et nyt job, hvor du har en anden pensionsordning, kan du flytte pensionsopsparingen. Vær opmærksom på, at kun nogle pensionsselskaber er gebyrfri ved en flytning – spørg dit pensionsselskab inden du flytter din pensionsopsparing.

​Det afhænger af hvor du har din arbejdsmarkedspension. Kontakt dit pensionsselskab, så du ikke risikerer at betale for forsikringer, du alligevel ikke har ret til.

Læs mere om fleksjob hos Industriens Pension

​Når du er i fleksjob, har du ret til samme dækning ved kritisk sygdom og dødsfald, som medlemmer i arbejde på normale vilkår. Men det er ikke sikkert, at du er forsikret ved invaliditet. Kontakt dit pensionsselskab for at høre nærmere.

Læs mere om fleksjob hos Industriens Pension

​Du kan med fordel overføre din pensionsopsparing til din nye arbejdsmarkedspension. Ved at samle dine pensionsordninger betaler du kun administration et sted og er ikke dobbelt dækket af dine forsikringer.

​Nej. Du kan kun flytte din pension til andre arbejdsmarkedspensioner og ikke til private pensionsordninger, som fx din bank.

​Det afhænger af hvilken arbejdsmarkedspension du indbetaler til. Hos Industriens Pension kan du bevare dine forsikringer, hvis du skifter til en anden pensionsordning eller stopper med at arbejde.

De fleste kan nøjes med at betale 400-500 kr. om måneden for at bevare forsikringerne.

​Du kan søge en udbetaling i tilfælde af visse kritiske sygdomme. Udbetalingen er typisk et engangsbeløb på 100.000 kr. skattefrit. Du kan hæve eller sænke forsikringens størrelse efter behov.

Se hvordan du ændrer forsikringens størrelse hos Industriens Pension

Se hvordan du ændrer forsikringens størrelse hos PensionDanmark

​Det afhænger af hvilken arbejdsmarkedspension du indbetaler til. Se de præcise kriterier hos dit pensionsselskab.

Se kriterierne hos Industriens Pension

Se kriterierne hos PensionDanmark

​Det er vigtigt at få stillet en diagnose fra din læge. Det er nemlig tidspunktet, hvor du får stillet din diagnose, der gælder, når pensionsselskaberne skal vurdere, om du har ret til en udbetaling ved kritisk sygdom.

​Hvis du varigt mister mindst 50 % af din erhvervsevne, inden du fylder 60 år, kan du få en invalidesum, som er en skattefri engangsudbetaling på 100.000 kr.

Hvis du varigt mister to tredjedele af din erhvervsevne, inden du fylder 60 år, kan du få invalidepension, som udbetales hver måned.

Læs mere om tabt arbejdsevne hos Industriens Pension

​Det afhænger af hvilken arbejdsmarkedspension du indbetaler til – og hvornår du dør.

Som hovedregel kan du dog selv bestemme, hvem der skal have udbetalt de penge, der tilkommer dig. Det kræver, at du skriftlig udfylder en blanket, der anviser, hvem der skal modtage pengene.

Læs mere om forsikringsbetingelserne ved dødsfald hos Industriens Pension

Læs mere om begunstigelse hos Industriens Pension

Læs mere om forsikringsbetingelserne ved dødsfald hos PensionDanmark