​Som Tillidsrepræsentant er du rygraden i den danske model på arbejdspladserne. Det er dig som sikrer, at overenskomsten bliver overholdt hos jer, og du repræsenterer dine kollegers interesser overfor ledelsen. Samtidig er du også bindeleddet mellem arbejdspladsen og fagforeningen.

​Den danske model er navnet for den måde vi har valgt at regulere løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Der er særligt for Danmark, at forholdene på arbejdsmarkedet hviler på aftaler frem for på lovgivning.

Hos os indgår arbejdstagere og arbejdsgivere frivillige aftaler også kaldet overenskomster. Det er kun inden for særlige områder og når vi ikke kan blive enige, at regering og folketing træder til og lovgiver.