Det skal du opfylde

  • For at blive tillidsrepræsentant skal du være fyldt 18 år.
  • Du skal have været ansat i virksomheden i 9 måneder.
  • Din arbejdsplads skal have overenskomst og mindst 6 ansatte.
  • Over halvdelen af dine kollegaer skal vælge dig ved en skriftlig afstemning.
  • Du skal huske at meddele det skriftligt til virksomheden, senest 24 timer efter du er blevet valgt.
  • Kontakt din lokale Metalafdeling, hvis du har lyst til at stille op som tillidsrepræsentant.

Sådan bliver du valgt som TR

Se video