De vigtigste opgaver

  • Du skal være med til at fremme et godt og roligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
  • Du skal sikre, at overenskomsten og aftaler overholdes på arbejdspladsen.
  • Du skal afstemme og repræsentere kollegaernes interesser over for ledelsen.
  • Du skal være bindeled mellem arbejdsplads og fagforening.
  • Du skal indgå og genforhandle lokalaftaler.
  • Du skal inddrages i virksomhedens udvikling – eksempelvis gennem samarbejdsudvalg.

​Via dit samarbejde med ledelsen har du ofte indflydelse på arbejdets organisering og dermed også jeres arbejdsvilkår. Mange ledere vælger at sparre med de tillidsvalgte, når det drejer sig om ledelse og fordeling af arbejdet, og dermed har du mulighed for at komme med dine og kollegaernes input til de forhold, ledelsen ønsker forandret.

Du har også indflydelse på de lokale lønforhandlinger.

​Som tillidsrepræsentant har du også indflydelse, når der skal forhandles løn på arbejdspladsen – ofte en gang om året.

Overenskomsten mellem arbejdsgivere og medarbejdere fastsætter rammerne for løn og arbejdsvilkår, men tit skal rammerne forhandles lokalt af tillidsrepræsentanterne – de såkaldte lokale lønforhandlinger.

På vegne af kollegaerne sætter tillidsrepræsentanten, i samarbejde med ledelsen, rammerne for arbejdspladsens løn og arbejdsvilkår – med overenskomsten som garanti for, at forholdene er i orden. Det resulterer i en lokalaftale, som er lige så bindende som en overenskomst.

​Som tillidsrepræsentant er du som udgangspunkt beskyttet mod afskedigelse. Skulle det alligevel ske for dig, har du som hovedregel et længere opsigelsesvarsel end andre medarbejdere. Du kan kontakte din lokale Metalafdeling for at få at vide, hvad der gælder for dig.

I nogle overenskomster og tillidsrepræsentantaftaler er der indarbejdet et tillæg for at være tillidsvalgt. Det er der, fordi arbejdet kan være krævende og nogle gange også går ud over fritiden. Tillægget afhænger af, hvor mange ansatte, der er på din arbejdsplads.

Du skal have tid til arbejdet som tillidsvalgt. Det er meget forskelligt, hvor lang tid tillidsvalgte bruger på opgaven, men generelt skal arbejdet som tillidsrepræsentant udføres inden for den normale arbejdstid. Det er derfor en god ide at tale med ledelsen om, hvordan du får tid til arbejdet.

​Tillidsrepræsentanten står over for mange spændende opgaver og udfordringer, og du kan altid kontakte din lokale Metalafdeling, hvis du har spørgsmål, brug for hjælp eller et godt råd.

​Som nyvalgt tillidsrepræsentant får du brug for ny viden. Derfor har Metalskolen tilrettelagt et kursusprogram for dig som er ny tillidsrepræsentant.

Kursusprogrammet består af fire grundkurser, hvor du bliver klogere på aftalesystemer, lokalaftaler, sanktionsmuligheder og overenskomster.

Du kan finde kurserne og tilmelde dig her.

​Dansk Metal udgiver løbende en lønstatistik. Hovedtallene kan findes med den interaktive lønstatistik, som findes på danskmetal.dk.

Som tillidsrepræsentant kun du logge ind i TR-området og hente tidligere lønstatistikker eller følge lønudviklingen inden for din branche og din afdeling. Du kan også se hovedtal for lønudviklingen i Dansk Metal og se de økonomiske kommentarer og nøgletal.

Oplysningerne er gennemsnit inden for de forskellige brancher og afdelinger. Hvis du vil have yderligere oplysninger om løn, kan du kontakte din lokale Metalafdeling.

Log ind i TR-området

​Som tillidsrepræsentanter kan du melde en kollega ind i Dansk Metal og i Metal A-kasse. Du skal først oplyse dit navn og din Metalafdeling. Herefter skal du bruge cpr.nummer og navn på den eller de personer, som du skal indmelde.

HUSK! Ved hver person, som du indmelder, skal du sikre dig, at det nye medlem modtager en kvittering for indmeldelse - enten ved at skrive medlemmets e-mail adresse eller ved udskrivelse af kvittering som brev. Du kan få svar på spørgsmål om digital indmeldelse i din lokale afdeling.

​Tillidsbrevet er Metals nyhedsbrev til tillidsrepræsentanter, og du modtager nyhedsbrevet pr. e-mail. Får du ikke Tillidsbrevet med e-mail, kan du kontakte din afdeling og få rettet din e-mailadresse.

Er du tillidsrepræsentant kan du logge ind i TR-området og se de seneste numre af Tillidsbrevet.

Log ind og læs Tillidsbrevet

​Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du kender til reglerne omkring fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med afskedigelse.

Bliver din kollega opsagt, har vedkommende ret til en kompensation oven i dagpengene, der giver op til 85 pct. af den hidtidige løn i op til 3 måneder.

Hvor stor godtgørelsen er, afhænger af hvor mange år din kollega har arbejdet på virksomheden.

Godtgørelsen kommer til udbetaling efter ens anciennitet i op til 3 måneder efter følgende kriterier:
- Efter 3 års ansættelse: Kompensation i 1 måned
- Efter 6 års ansættelse: Kompensation i 2 måneder
- Efter 8 års ansættelse: Kompensation i 3 måneder

Du kan altid kontakte din lokale Metalafdeling og få hjælp til at foretage en præcis beregning af, hvor stort et beløb din kollega skal have.

​Som tillidsrepræsentant repræsenterer du som udgangspunkt de kollegaer, der er medlem af din fagforening eller andre fagforeninger, og som er ansat på din overenskomst. Du er deres talerør over for ledelsen, og det er din opgave at være i tæt kontakt med dine kollegaer og tage deres synspunkter videre til ledelsen.

Nogle overenskomster forpligter dig til at repræsentere alle medarbejdere i forhandlinger, uanset om de er medlem af en fagforening eller ej. Til gengæld er du ikke forpligtet til at videregive ønsker og klager fra disse medarbejdere til ledelsen. Det er derfor en god ide at undersøge, hvad din overenskomst forpligtiger dig til.

​Nogle overenskomster sikrer dig et vederlag som tillidsrepræsentant. Fx får du, ifølge Industriens Overenskomst et vederlag afhængig af, hvor mange kolleger du repræsenterer: 

0-49 kolleger – 9.000 kroner om året 
50-99 kolleger – 16.500 kroner om året 
100 eller flere kolleger – 33.000 kroner om året. 

Vederlaget får du for det arbejde, du yder som TR uden for normal arbejdstid.

Sådan får du vederlag på langt de fleste overenskomster
Når du er blevet valgt som TR, vil du modtage en blanket i din velkomstmail fra Dansk Metal, som du bedes udfylde hurtigst muligt og sende retur til os. Hvis vi får ansøgningen senest 3 måneder efter, at du er blevet valgt som tillidsrepræsentant, får du vederlag fra den 1. i måneden efter, du er valgt. Du kan få vederlag til og med den måned, hvor du stopper igen. Det er vigtigt, at du fortæller os, når du ikke længere er tillidsrepræsentant, for ellers risikerer du at skulle betale vederlaget tilbage.

Har du spørgsmål, så kontakt din lokale Metalafdeling.