Som medlem af Dansk Metal har du ret til en vejledningssamtale med din lokale Metalafdeling i opsigelsesperioden.

Det er vigtigt, at du kontakter din lokale Metalafdeling hurtigst muligt, efter du er blevet opsagt. På den måde har du bedre muligheder for at bruge din opsigelsesperiode til at finde et nyt job eller komme i gang med efteruddannelse. 

HUSK: Langt de fleste Metal-overenskomster giver dig ret til at afholde samtalen i arbejdstiden med løn. 


Som opsagt kan Dansk Metal bl.a. vejlede dig i:

  • Dit fremtidige arbejdsliv og dine jobmuligheder
  • Konkrete jobåbninger
  • Tips til jobsøgning
  • Uddannelsesrettigheder i opsigelsesperioden
  • Kurser og/eller efteruddannelse
  • Gode råd til et godt CV