Metal Bornholms seniorklub har lokaler på Munch Petersens vej 10 , Rønne.

Klubbestyrelsen består af:


Formand, Gunnar Jønson . Tlf. .60526868 , e-mail. adresse , g.joenson@gmail.com
Kasserer , Palle Thorsen. Tlf. . 32959791, e-mail adresse , pallethorsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem, Finn Rasmussen .
Bestyrelsesmedlem , Aage Pedersen .
Bestyrelsesmedlem, Niels Hansen.
Bestyrelsesmedlem, Folmer. Dahl.
Supleant, John. Dunker.


Er du medlem af Dansk Metal er du meget velkommen.
Al henvendelse sker til formand eller kasserer.


Vi mødes hver tirsdag fra kl. 8 til. 11 til en kop kaffe og en øl eller en vand..
Der holdes forskellige arrangementer som skovture, julefrokost, virksomhedsbesøg
osv.
Der er også mulighed for at bruge værkstedet på havnen.
Med venlig hilsen bestyrelsen