Kontingent pr. måned - januar 2018

                                                                          Forbund              A-kasse              Afdeling              I alt
Ordinært kontingent                                     355,50 kr.           500,00 kr.          209,75 kr.       1.065,25 kr
Lærlinge                                                         105,00 kr.                                        45,00 kr.         150,00 kr.
Lærlinge/skolepraktik/SU                               24,50 kr.                                         10,50 kr.           35,00 kr.
Værnepligtige, ulandsfrivillig m.m.                80,00 kr.            500,00 kr.            74,25 kr.         654,25 kr.
Efterlønsmodtagere -fleksibel - 100 %       292,00 kr.            493,00 kr.          169,75 kr.         954,75 kr.
Efterlønsmodtagere - fleksibel - 91 %       274,00 kr.             493,00 kr.          157,75 kr.         924,75 kr.
Pensionist                                                       35,00 kr.

Medlemmer på fuld tid, der har været ledige eller syge uafbrudt over 5 måneder, har mulighed for at få kontingentet nedsat med 100 kr.

Fritidsulykkesforsikring 35,00 kr. 

Spørgsmål om kontingent, opkrævninger, betalingsservice besvares telefonisk af Kaj Nielsen tlf.nr. 3363 2854.