Kontingent pr. måned - januar 2021

                                                                          Forbund              A-kasse              Afdeling              I alt
Ordinært kontingent                                     368,00 kr.           522,00 kr.          209,75 kr.       1.099,75 kr
Lærlinge                                                         105,00 kr.                                        45,00 kr.         150,00 kr.
Lærlinge/skolepraktik/SU                               24,50 kr.                                         10,50 kr.          35,00 kr.
Værnepligtige, ulandsfrivillig m.m.                83,75 kr.            522,00 kr.            74,25 kr.         680,00 kr.
Efterlønsmodtagere -fleksibel - 100 %      308,50 kr.            522,00 kr.          169,75 kr.         999,75 kr.
Efterlønsmodtagere - fleksibel - 91 %       290,00 kr.            522,00 kr.          157,75 kr.         969,75 kr.
Pensionist i arbejde                                      308,00 kr.                                       169,75 kr.        477,75 kr
Pensionist                                                        35,00 kr.

Medlemmer på fuld tid, der har været ledige eller syge uafbrudt over 5 måneder, har mulighed for at få kontingentet nedsat med 100 kr.

Fritidsulykkesforsikring 31,50 kr. 

Spørgsmål om kontingent, opkrævninger, betalingsservice besvares telefonisk af Michael Sølling Olsen på tlf. 3363 2830.