Kontingent pr. måned - januar 2020

                                                                          Forbund              A-kasse              Afdeling              I alt
Ordinært kontingent                                     365,50 kr.           513,00 kr.          209,75 kr.       1.088,25 kr
Lærlinge                                                         105,00 kr.                                        45,00 kr.         150,00 kr.
Lærlinge/skolepraktik/SU                               24,50 kr.                                         10,50 kr.          35,00 kr.
Værnepligtige, ulandsfrivillig m.m.                83,25 kr.            513,00 kr.            74,25 kr.         670,50 kr.
Efterlønsmodtagere -fleksibel - 100 %      305,00 kr.            506,00 kr.          169,75 kr.         981,25 kr.
Efterlønsmodtagere - fleksibel - 91 %       287,50 kr.            506,00 kr.          157,75 kr.         951,25 kr.
Pensionist i arbejde                                      299,50 kr.                                       169,75 kr.        469,25 kr
Pensionist                                                        35,00 kr.

Medlemmer på fuld tid, der har været ledige eller syge uafbrudt over 5 måneder, har mulighed for at få kontingentet nedsat med 100 kr.

Fritidsulykkesforsikring 31,50 kr. 

Spørgsmål om kontingent, opkrævninger, betalingsservice besvares telefonisk af Michael Sølling Olsen på tlf. 3363 2830.