Jon Olseni:0e.t|adfs|jols@danskmetal.dkJon OlsenMetal NordsjællandAfd. Formand33733715
Ole Jenseni:0e.t|adfs|olje@danskmetal.dkOle JensenMetal NordsjællandAfd. Kasserer
Annette Brosø Hanseni:0e.t|adfs|ahan@danskmetal.dkAnnette Brosø HansenMetal NordsjællandKontorassistent33 73 37 14
Jørgen Elkorni:0e.t|adfs|jelk@danskmetal.dkJørgen ElkornMetal NordsjællandKontorassistent33 73 37 14
Frank Banggård Rasmusseni:0e.t|adfs|frbr@danskmetal.dkFrank Banggård RasmussenMetal NordsjællandFaglig Sekretær33 73 37 16
Martin Oxholmi:0e.t|adfs|maox@danskmetal.dkMartin OxholmMetal NordsjællandFaglig Sekretær33733705
Malene Rømeri:0e.t|adfs|malm@danskmetal.dkMalene RømerMetal NordsjællandFaglig A-kasse sekretær33 73 37 17
Connie Vestergaard Nielseni:0e.t|adfs|covn@danskmetal.dkConnie Vestergaard NielsenMetal NordsjællandA-Kasse medarbejder33 73 37 04
Thio Tyrolli:0e.t|adfs|thty@danskmetal.dkThio TyrollMetal Nordsjælland33 73 37 18