Formand
Henrik Rode Fausing
30 64 76 10

Kasserer
Bent Johannesen
21 82 37 88

Jan Stourup
Brdr. Christensen

Adnan Nikontovic
Nissens Cooling Solutions

Heinrik Christiansen

Heco International

Kim Kirkegaard
Nordmark Production

Jane Hougaard

AAO Steel A/S

Mogens Christiansen
Ove B. Dirksen

Poul-Erik  Nielsen

RM Spåndtagning

Jesper Søndermølle

R82

Faglig sekretær
Torben Gadegaard

Lærlingeformand
Laura Sixhøj