Lønstatistik for Metal Østjylland

Har du brug for lønoplysninger - kontakt venligst afdelingen på tlf. 89 30 77 00.

**********************************************************************************

Covid-19 skal ikke længere anmeldes som arbejdsskade

Nyt om arbejdsskade:

Sundhedsstyrelsen ændrede den 1. april 2023 deres kategorisering af Covid-19 fra at være en almen farlig sygdom til at være kategoriseret som en smitsom sygdom, som fx influenza.

Det betyder, at Covid-19 fra denne dato som udgangspunkt ikke længere skal anmeldes som en arbejdsskade.

Arbejdstilsynet har opdateret sin hjemmeside, så information om anmeldelse af Covid-19 som arbejdsskade ikke længere fremgår.

Derudover er hjemmesiden opdateret, så andre Covid-19 informationer om fx arbejdsmiljø tilsvarende ikke længere fremgår.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte afdelingen – på telefonnr. 89 30 77 00.

******************************************************

Mulighed for genoptagelse af visse sager om astma

Læs mere her

*************************************************

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen om genoptagelse af erhvervsevnetabssager

Læs mere her

************************************************* 

Mulighed for genoptagelse af tidligere afviste sager om skuldersygdomme

Læs mere her

*************************************************

Opdateret vejledning vedr. erhvervssygdomme - karpaltunnelsyndrom

Arbejdstilsynet har opdateret vejledningen om erhvervssygdomme med ændringen vedr. karpaltunnelsyndrom og tilføjelser i bilag 1 – medicinsk dokumentation. Se mere her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9427

Karpaltunnelsyndrom

Teksten i vejledningen om erhvervssygdomme vedrørende karpaltunnelsyndrom er ændret således, at sætningen Hvis en nerveledningsundersøgelse ikke kan bekræfte diagnosen karpaltunnelsyndrom, kan sygdommen ikke anses for dokumenteret, og sagen kan ikke anerkendes efter dette punkt på fortegnelsen.” er udgået. Dette krav gælder altså ikke længere. 

Den kliniske undersøgelse er afgørende for at stille diagnosen karpaltunnelsyndrom. En nerveledningsundersøgelse kan understøtte den kliniske diagnose, men nerveledningsundersøgelsen kan ikke stå alene i forhold til at stille diagnosen, idet diagnosen stilles ud fra de subjektive gener. Og en objektiv undersøgelse.

Rettelserne betyder, at sager (som i øvrigt opfylder fortegnelsens krav) kan anerkendes, hvis den kliniske undersøgelse viser, at der er tale om diagnosen karpaltunnelsyndrom – uanset at nerveledningsundersøgelsen ikke kan bekræfte diagnosen karpaltunnelsyndrom. 

Tidligere afviste sager kan anmodes genoptaget, hvis de er blevet afvist alene med den begrundelse, at nerveledningsundersøgelsen ikke har kunnet bekræfte diagnosen. Det vil desværre ikke være muligt for AES at fremsøge sagerne.


Bilag 1 om medicinsk dokumentation

Bilag 1 om medicinsk dokumentation er rettet. Tilføjelserne i bilag 1 er sket i bilag 1 ved afsnit 8 om sygdomme i bevægeapparatet og rapporten om repetitivt arbejde, afsnit 23 om irritativt kontakteksem, afsnit 46 (NYT) om sygdomme efter udsættelse for PFAS og afsnit 47 (NYT) omhandlende ny viden om el-skader.

Den opdaterede vejledning træder i kraft 1. juli 2023.