Brancheklubben har til formål at sikre medlemmerne de bedst mulige overenskomster indenfor det statslige, regionale og kommunale område.

Vi vil styrke sammenholdet og kammeratskabet i en aktiv faglig klub til gavn for alle medlemmerne i brancheklubben. Vi vil være et aktiv for medlemmerne ved at varetage deres interesser overfor relevante arbejdsgivere og organisationer.

Den Offentlige Brancheklub startede i 2002 efter sammenlægningen af afdeling 1 og 2 i Metal Århus som Statsbrancheklubben. I 2007 kom de amts- og kommunaltansatte med og klubben blev til Den Offentlige Brancheklub, som i dag omfatter alle stats-, regionale- og kommunaltansatte i Metal Østjylland.

Bestyrelsens mål er derudover at arrangere flest mulige arrangementer til gavn for vores medlemmer.

Som fast punkt har vi en forårsgeneralforsamling og et medlemsmøde i efteråret.

 

På den offentlige brancheklub's generalforsamling den 17. marts 2016 sagde vi farvel til vores DSB kollegaer.

Baggrunden herfor er, at de DSB-ansatte overgår til Industriens Overenskomst.

Derfor fik klubben valgt ny bestyrelse.

Formand:

John Kapstadt, manse@phys.au.dk , 23 38 23 53

Kasserer:

Jeppe Kappelgaard Lauridsen, jkla@au.dk , 23 38 22 12

Bestyrelsen:

Ole Bech Antonsen,
Eigil Pedersen,
Max Adamsen,
Flemming Zaar,                                                                                                                                        

Steen Holm,
Rasmus Vinge