Brancheklubben har til formål at sikre medlemmerne de bedst mulige overenskomster indenfor det statslige, regionale og kommunale område.

Vi vil styrke sammenholdet og kammeratskabet i en aktiv faglig klub til gavn for alle medlemmerne i brancheklubben. Vi vil være et aktiv for medlemmerne ved at varetage deres interesser overfor relevante arbejdsgivere og organisationer.

Den Offentlige Brancheklub startede i 2002 efter sammenlægningen af afdeling 1 og 2 i Metal Århus som Statsbrancheklubben. I 2007 kom de amts- og kommunalt ansatte med, og klubben blev til Den Offentlige Brancheklub, som i dag omfatter alle stat- regionale- og kommunalt ansatte i Metal Østjylland.

Bestyrelsens mål er derudover at arrangere flest mulige arrangementer til gavn for vores medlemmer.

Som fast punkt har vi en forårs-generalforsamling og et medlemsmøde i efteråret.

 

På den offenlige branch klub generalforsamling den 17. marts 2016 sagde vi farvel til vores DSB kollegaer.

Baggrunden herfra er at de DSB ansatte overgår til Industriens Overenskomst.

Derudover fik klubben valgt ny bestyrelse.

Formand:

John Kapstadt, manse@phys.au.dk , 23 38 23 53

Kasserer:

Jeppe Kappelgaard Lauridsen, jkla@au.dk , 23 38 22 12

Bestyrelsen:

Ole Bech Antonsen,
Eigil Pedersen,
Max Adamsen,
Flemming Zaar,

 

Steen Holm,
Rasmus Vinge