​Klubben organiserer medlemmer, der er ansat på små og mellemstore virksomheder uden egen værkstedsklub i Metal Østjylland.

Klubben har en valgt formand og en faglig sekretær ansat. Der er ca. 2.400 medlemmer i klubben.

Klubben er en faglig klub, der indgår og vedligeholder overenskomster, sikrer et godt arbejdsmiljø, skaber jobformidling og udfører brancherettet arbejde samt sikrer en professionel sagsbehandling af faglige sager for klubbens medlemmer.