Formålet med klubben er at samle efterløns- og pensionsmodtagere, som er afgået fra Rørklubben Metal Østjylland, til hyggeligt samvær den 2. torsdag i hver måned (dog ikke juni, juli og august).

Vi mødes fra kl. 14.00 til ca. 17.00 i Metalhuset på Dusager 16, 8200 Aarhus N.

Der afholdes generalforsamling i oktober med lidt frokost samt julefrokost i december. I april og oktober har vi henholdsvis forårs- og efterårsfest med ledsager. Der kan også være ture ud af huset.

Henvendelse skal ske til kasserer Gunnar Østergaard Pedersen på tlf. 60 67 31 04 eller på mail: gkpbra@live.dk

På glædeligt gensyn!

Bestyrelsen