Gode Kollega

Du har nu forladt arbejdsmarkedet, enten fordi du er gået på efterløn eller på pension.

Du skal nu i gang med en helt ny tilværelse, hvor du ikke længere har den daglige kontakt til kollegaerne på arbejdspladsen; men du bevarer automatisk kontakten til Dansk Metal og dermed til Metal Skanderborg-Odder.

Selv om du er gået på efterløn eller pension, bevarer du som seniormedlem alle dine rettigheder i henhold til Forbundets love.

Du kan altså på lige fod med dine kollegaer på arbejds-markedet deltage aktivt i alle forbundets og afdelingens arrangementer.

Erfaringer er altid en god ting af have med i overvejelserne, når vi skal videre frem. – Derfor har vi brug for dig! Vær aktiv, vær med til at præge fremtiden for dig selv og dine kollegaer i Dansk Metal.

Som seniormedlem har du nu også mulighed for at være aktiv i afdelingens seniorklub, som har mere end 200 medlemmer.

På landsplan er vi en del af LO Faglige Seniorer, som med mere end 177.000 medlemmer fordelt på over 500 klubber, er Danmarks største seniororganisation.

Vi er endvidere medlem af Ældremobiliseringen, som er Danmarks største ældreorganisation.

I Metal Skanderborg-Odders seniorklub foregår der mange aktiviteter, i de fleste tilfælde kan man deltage med ledsager.

Der er rige muligheder for at være med i mange forskellige aktiviteter både af faglig og social karakter, men ikke mindst glade og festlige timer sammen med tidligere kollegaer og kammerater.

Afdelingens senioraktiviteter annonceres i afdelingens seniorprogram, som udkommer 2 gange om året.

Husk at sætte X i kalenderen, når du modtager programmet.

Vi glæder os til at se dig i seniorklubben!

 

Med venlig hilsen
Seniorklubbestyrelsen
Metal Skanderborg-Odder