Kontingent 2022

 Fuldt betalende
Forbund371
   
A-kasse522
   
Afdeling120,75
Ialt1013,75

plus evt. frit.ulyk.forsk. (31,50 kr.)

1045,25 
Hertil kommer evt. efterlønsbidrag 521