Kontingent 2020

 Fuldtbetalende
Forbund365,50
   
A-kasse506
   
Afdeling114
Ialt985,50

plus evt. frit.ulyk.forsk. (31,50 kr.)

1017 
Hertil kommer evt. efterlønsbidrag 514