Uddannelsesudvalg

​NAVN​MAIL​MOBIL
​Claus Stavad

stavad@mail.tele.dk

​21 60 27 90
​Jørgen Lihn

jlihn@tdc.dk

​40 31 98 31
​Anders Knudsen

akn@tdc.dk

​27 12 77 00
​Lasse Rytter Andersen

rytter0207@icloud.com

​28 93 44 29

 

Læs om: 

Uddannelser for Teknikere

Forslag til uddannelser, der kunne være både relevante og af interesse for teknikere. Flere af kurserne har som forudsætning at man er uddannet elektriker.

Uddannelser for Kontor-, IT- og Administrativt personale

Forslag til uddannelser, der kunne være interessante for kontorpersonel. Kurser i Trådløs opsætning, outlook og excel kan ligeledes findes under dette punkt. 

Metals Onlinekurser

Som medlem af Dansk Metal har du mulighed for at uddanne dig med Dansk Metals onlinekurser i bl.a. IT-kurser på certificeringsniveau, Ledelse og økonomi, Office programmer og sprog. Kræver login ex. NemID.

Faglig anerkendelse

En medarbejder, der ikke har udstået en egentlig læretid, men gennem en årrække har været beskæftiget ved arbejde, som stort set er sammenfaldende med uddannelsens indhold og niveau, og/eller har gennemført fagligt relevante kurser, kan opnå faglig anerkendelse.

Hjælp til oprettelse af et CV

Nøglen til et nyt og mere spændende job er et godt CV. Få lidt hjælp og inspiration. Man kan dog også søge på nettet, hvor der kan findes mange skabeloner.

Akademi- og diplomuddannelsen

Videregående voksenuddannelser, man kan tage på deltid. Begge uddannelsestyper kan tages som en hel uddannelse, eller man kan udvælge enkelte fag, som selvstændige opkvalificeringskurser. IKUF midlerne kan benyttes til at betale for kurserne.

IKUF

TDC har lavet sin egen version af IKUF (Industriens Kompetence Udviklings Fond). Man kan få betalt kurser og undervisning for disse midler,  hvis man har lyst til at udvikle sine kompetencer. Man kan også vælge at tage en hel uddannelse, som eksempelvis en Akademiuddannelse.
Den uddannelse man benytter IKUF midlerne til, er altså selvvalgt.

Link til hjemmesider:

AMU kurser

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Alle kurser er kompetencegivende og har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for kompetencer.
AMU-kurser er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.