På grund af de nye regler om persondata, kan vi ikke indtil videre ikke udstille navne på bestyrelsen her på hjemmesiden.

Der arbejdes på en løsning, så det fremgår hvordan afdelingsbestyrelsen er sammensat.