​Her har du en oversigt over Seniorklubbens Aktiviteter:

Til Medlemmer af Metal Himmerlands Seniorklub.

Bestyrelsen har i dag på et bestyrelsesmøde drøftet situationen omkring Corona, og hvordan vi forholder os til den.
På grund af den øgede fare for at blive smitte med Corona, har bestyrelsen derfor besluttet at aflyse Seniorklubbens kommende arrangementer frem til januar 2021.

Det vil berøre Bowling d. 6. oktober – 3. november og 1. december. aflyses.

Generalforsamlingen d. 13. oktober aflyses.

Julefrokosten d. 10. december aflyses.

Programmet for det kommende år 2021 som vi normalt udleverer ved årets julefrokost, er sat i bero indtil vi ved hvordan Corona situationen udvikler sig, vi ved at mange firmaer ikke modtager virksomhedsbesøg i hele 2021 på grund af smittefare, derfor må vi, set i lyset af Corona, at det bliver udflugter og sociale arrangementer med underholdning der vil komme til at præge det kommende program.
Det vil bestyrelsen på et møde d. 20. januar tage stilling til.
Herefter vil i høre nærmere.

Med hensyn til klub kontingent som skal være betalt senest 1 febrauar2021, kontingentet på 150 kr. er som 2020. konto nr. findes i programmet for 2020.
Vi mødes næste år.
Pas godt på hinanden.

 

 

Venlig Hilsen.
Metal Himmerlands Seniorklub.

Erik Jensen.


Til medlemmer som i 2019 er gået på pension eller efterløn. Samt nuværende medlemmer af Metal Himmerlands Seniorklub.

Seniorklubbens program for 2020 er nu klar, Seniorklubbens bestyrelse håber der er noget i programmet som kunne gøre det interessant at blive medlem af seniorklubben, samt at nuværende medlemmer fortsætter med medlemskabet af seniorklubben og der igennem være med til at sætte sit præg på klubbens udvikling til gavn for medlemmerne.
For at deltage i seniorklubbens arrangementer skal man være medlem af seniorklubben, senior klubbens kontingent fastsættes på klubbens årlige generalforsamling, kontingentet for 2020 er 150. kr. som indbetales på klubbens konto i Spar Nord. Konto nr. fremgår senere i programmet.

Hvis man ønsker at blive medlem af seniorklubben og har en mail adr. vil klubben gerne have den oplyst, så klubben kan sende nyheder og rettelser til jer. 

 

Formand. Erik Jensen.  Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk                      

Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09.   

Næstformand. Ove Andersen Tlf. 30 53 35 75.

Sekretær. Finn Kristensen. Tlf. 40 18 29 56.

 

Metal Himmerlands Seniorklubs Formål:

 

Seniorklubbens formål er at Skabe og bevare medlemmernes sociale netværk som man mister når man forlader arbejdsmarkedet.

 

www.metalhimmerland.dk er der et link til seniorklubben.

Der vil alle nyheder og rettelser til programmet altid findes.

P.B.V.
Erik Jensen
formand
26251676
e-mail erik@sapper.dk 


Kontingent for 2020. 150 kr. indbetales, på seniorklubbens konto, i Spar Nord 9815- 4577690826. senest 1-2-2020. mærket kontingent

________________________________________________________
 
 Betaling for Kør selv ture og arrangementer med deltagerbetaling, sker til seniorklubbens konto 9815 – 4577690826 i det tidsrum som fremgår af programmet.
Husk at skrive turens navn på indbetalingen.

 

Som medlem af Metal Seniorer er du medlem af Faglige Seniorer, Dansk Metal betaler kontingentet for dig, du kan deltage i Faglige Seniorers arrangementer.