Til Medlemmer af Metal Himmerlands Seniorklub.

Bestyrelsen har i dag på et bestyrelsesmøde drøftet situationen omkring Corona, og hvordan vi forholder os til den.
På grund af den øgede fare for at blive smitte med Corona, har bestyrelsen derfor besluttet at aflyse Seniorklubbens kommende arrangementer frem til januar 2021.

Det vil berøre Bowling d. 6. oktober – 3. november og 1. december. aflyses.

Generalforsamlingen d. 13. oktober aflyses.

Julefrokosten d. 10. december aflyses.

Programmet for det kommende år 2021 som vi normalt udleverer ved årets julefrokost, er sat i bero indtil vi ved hvordan Corona situationen udvikler sig, vi ved at mange firmaer ikke modtager virksomhedsbesøg i hele 2021 på grund af smittefare, derfor må vi, set i lyset af Corona, at det bliver udflugter og sociale arrangementer med underholdning der vil komme til at præge det kommende program.
Det vil bestyrelsen på et møde d. 20. januar tage stilling til.
Herefter vil i høre nærmere.

Med hensyn til klub kontingent som skal være betalt senest 1 febrauar2021, kontingentet på 150 kr. er som 2020. konto nr. findes i programmet for 2020.
Vi mødes næste år.
Pas godt på hinanden.

 

 

Venlig Hilsen.
Metal Himmerlands Seniorklub.

Erik Jensen.