Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder med højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder.
Du kan som fuldtidsforsikret medlem af a-kassen få udbetalt 90 % af din tidligere løn, men dog højst den maksimale dagpengesats.
Som nyuddannet får du en fast dagpengesats (dimittendsats). Satsen er afhængig af, om du er forsørger eller ej. Hvis du er forsørger, er din sats 82 % af den maksimale dagpengesats. Hvis du ikke er forsørger, er din sats 71, 5% af den maksimale dagpengesats. 

Ved spørgsmål, kontakt afdelingen.

Mere info her