I Faglig afdeling kan vi blandt andet hjælpe dig med følgende:

Alle faglige problemer, både på det private, kommunale, regionale og statslige område.

LG sager. Erstatning for manglende løn, feriepenge m.m. efter konkurser.

Ansættelseskontrakter. Lad os hjælpe med at tjekke din ansættelseskontrakt.

Lærlingesager, - Løn feriepenge m.m.

Arbejdsskader. Har du været ude for en arbejdsskade, ulykke eller en arbejdsbetinget lidelse, så kontakt os.

Hjælp i forbindelse med dit arbejde.

Efteruddannelse.

Uddannelse af tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter, klubbestyrelser o.l.

Spørgsmål vedr. overenskomsterne.

Hjælp til jobsøgning.

Metal Himmerland – sådan!

Ansættelsesaftale – skal udleveres af arbejdsgiveren senest 4 uger efter din anættelse.

Arbejde og arbejdsplads – for at vi kan servicere dig bedst muligt, er det vigtigt, vi ved hvor du arbejder (send gerne en mail eller SMS).

Arbejdsløs – du er sikret vejledning og adgang til vores netværk af tillidsrepræsentanter og virksomheder. Derudover har vi landets bedste jobformidling!

Arbejdsskade – både ved arbejdsulykker og erhvervsskader er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt.

Bestyrelsen – er valgt på generalforsamlingen. Holder ordinære møder ca hver anden måned.

Efteruddannelse finder du via kursuspotalen på danskmetal.dk

Ferie – alle har ret til 5 ugers ferie. Er du ansat på en overenskomstdækket virksomhed, har du desuden ret til 5 feriefridage.

Forsikringer – Udover gruppeliv og evt. fritidsulykkesforsikring, har du som medlem, adgang til ALKA og til forbundsrabat.

Jobskifte – husk at fortælle os når du skifter job.

Konkurs – modtager du ikke løn eller går virksomheden konkurs, skal du kontakte os hurtigst muligt.

LO Plus – få rabat og kredit

Løn – du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om din løn. Vi har ajourførte oplysninger om lønnen på en lang række af områdets virksomheder.

Lønsedler – husk at du altid skal have lønsedler.

Lærling – i uddannelsesudvalg og bestyrelser arbejder vi for at du får den bedst mulige uddannelse og de bedst mulige arbejdsvilkår.

Nyt Job – Brug Metals Jobservice. Den finde du her

Overenskomst – er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os med spørsgmål. Du kan selvfølgelig også altid rekvirere en kopi af din overenskomst.

Pension – en af de mange goder som er indeholdt i overenkomsten. Er du i tvivl, om du får det du skal, er du altid velkommen til at kontakte os. Indsend evt. et billede af din seneste lønseddel (en smartphone kan gøre underværker).

Uddannelse og efterudannelse – vi vejleder om dine muligheder og arbejder i en række udvalg og bestyrelser. Målet er at sikre dig de bedst mulige uddannelsesmuligheder.