Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 24/4 2018, med virkning fra og med 24/4 2018.

Afdelingens Hjælpefond yder tilskud til aut. Kiropraktor og Fysioterapeut behandlinger.
Tilskuddet udgør 50% af det beløb, som medlemmet selv skal betale.
Tilskuddet ydes til røntgenundersøgelse, samt 10 behandlinger indenfor 12 på hinanden følgende måneder.
Tilskuddet udbetales kun mod forevisning af kvittering.
Hjælpen ydes til medlemmer, samt hjemmeboende børn under 18 år.
Udgifter der er dækket, eller forventes dækket af Syge- eller Sundhedsforsikringer er ikke tilskudsberettiget.
Hjælpemidler til genoptræning, øvrige personlige træningsrekvisitter, samt udgifter til holdtræning er ikke tilskudsberettiget.

BEMÆRK: Beløbet vil månedsvis blive opgivet til skattemyndighederne, og medgå som B-indtægt.