Kære Senior og Efterlønsmodtager

 

I programmerne har vi udvalgt nogle efter vores opfattelse gode aktiviteter, som vi håber, kan friste dig/jer. Se venligst under "Fællesklubben" eller de enkelte By klubber.

 

HUSK: hvis du ønsker det, kan du deltage i alle de her i programmet nævnte arrangementer.

Kontingentet for 2019 er 150,00 kr. kan indbetales til vores konto nr.
 5359 – 0516876 i Arbejdernes Landsbank, husk Navn og Cpr.

Nakskov klubmedlemmerne kan dog indbetale "se på Nakskov siden

Det er også muligt at aflevere kontingentet i en lukket kuvert med navn og cpr. nr. på afdelingskontoret Brovejen 35 Maribo, eller efter nærmere aftale med:

 Knud Erik – John eller Henning.

Er kontingentet ikke betalt rettidigt, vil du blive slettet af medlemslisten og så får DU ikke længere programmet. 

 

Nu kan du også finde vores aktiviteter og program på afdelingens hjemmeside: www  sydøst@danskmetal.dk  og  www.danskmetal.dk samt  www.Fagligsenior.dk/aktiviter   

 

Har du spørgsmål om pension – Varmehjælp m.m. kan vi anbefale at bruge "SENIORHÅNDBOGEN" findes på Nettet www.seniorhåndbogen.dk  der er også en beregninger som kan bruges til om du får den rigtige pension – Ældrecheks – varmehjælp m.m.

 

Husk også at DU som Metal medlem får gode forsikringstilbud fra ALKA - det gælder indbo og Rejseforsikring her skal du ikke stille med lægeerklæring fordi du fylder 70 år, noget du skal hos flere andre selskaber.

 

Til sidst takker vi alle medlemmerne for jeres store opbakning, og glæder os til at se jer til årets mange arrangementer.

 

Kontaktoplysninger:

Henning Jakobsen Nakskov mob: 30572757  mail: hkenig@youmail.com

John R.Larsen Nykøbing F. mob: 40156901 mail: johnriellarsen@gmail.com

John Klien Næstved mob: 61698546  mail: john.klein@jklein.dk

John Jensen Køge mob: 24831001 mail: jonjens@webspeed.dk

Knud Erik Rasmussen Maribo mob: 40505025 mail ker129@anarki.dk

 

Mange venlige hilsner

Seniorklubben. Knud Erik Rasmussen   

 

VIGTIGT

 

 

Kære medlem

Vi besluttede sidste år at, fra 2017 ville vi ikke længere sender papirbreve ud, så hvis du ønsker at få vore gørende skal vi have din mail.

Det betyder at du gerne må huske din gamle kollegaer på arrangementet hvis de ikke har fået givet os deres mailadresser, for så har de ikke fået invitation.

Har du ingen mail adresse eller ønsker du ikke at oplyse den, må du gennem afdelingen, hjemmesiden eller klubberne i fremtiden hente oplysninger om vore arrangementer.

Du kan sende din mailadresse med dit navn og cpr. til 

sydost@danskmetal.dk

 

På afdelingens vegne

formand

Jørgen Madsen