• Forbundskontingent - 359,50 kroner om måneden.
  Dette kontingent betaler du som medlem af fagforeningen Dansk Metal. Pengene bruges til alle Dansk Metals aktiviteter. Som forbundsmedlem får du også gruppelivsforsikring.

 • Afdelingskontingent - 198,50 kroner om måneden.
  Dette kontingent betaler du som medlem af fagforeningen.

   
 • Lærlingekontingent - 150,00 kroner om måneden.
  I beløbet indgår afdelingskontingent på 45,00 kroner. For voksenlærlinge kan der desuden komme a-kassekontingent og efterlønsbidrag oven i.
 • Elever på SU og skolepraktikelevers kontingent er 35,00 kroner om måneden

 • Fritidsulykkesforsikring - 31,50 kroner om måneden 
  Denne forsikring er valgfri både for almindelige medlemmer og lærlinge.

 • Klubkontingent – fastsættes af klubberne selv på arbejdspladserne

 • Kontingent for fuldtidsforsikrede medlemmer af A-kassen - 506,00 kroner om måneden 
  Dette kontingent betaler du som fuldtidsforsikret medlem af Metal A-kasse. Pengene går til finansiering af dagpenge ved ledighed.
  Kontingentet består af et statsbidrag på 348,00 kroner, et ATP-bidrag på 7,00 kroner og et administrationsbidrag på 151,00 kroner.
  Metal A-kasse opkræver beløbet og sender statsbidraget videre til statskassen.

 • Efterlønsbidraget - 508,00 kroner om måneden
  Dette bidrag betaler du, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen. Bidraget sikrer, at du kan få efterløn ifølge nærmere regler og opkræves særskilt.