I Dansk Metal Fjordbyerne ungdom kæmper vi på afdelingsplan, for at du som ung metalarbejder er bevidst om dine rettigheder.

Vi vil gerne give dig et overblik over hvilke fordele og tilbud vi har til dig som lærling.

Meld dig ind på Facebookgruppen her.

Metal Fjordbyernes Ungdomsudvalg

UNGDOMS FORMAND 
Julius Philipson
Mail: juliusphilipson@gmail.com

SVENDEREPRÆSENTANT
Nadia Wolff Haugbølle Hansen 
Mail: nawh@danskmetal.dk 

UNGDOMSUDVALG
Marcus Christian Hastrup
Mikkel Orlandi Andersen
Tim Stillhoff Lund

Baggrund:

Med udgangspunkt i, etablering af de 5 Lov Pligtige Udvalg: Fagretlige. Uddannelse, Miljø-og Arbejdsskade, Organiserings og Agitationsudvalget, Ungdoms Udvalget, følger Dansk Metal love § 24. i love fra kongressen 2012. Alle udvalg skal minimum består af 7 medlemmer og for så vidt muligt tilgodese mangfoldighed i køn, alder, etnisk baggrund og branche. Alle de lovpligtige udvalg har tilknyttet en faglig fra afdelingen.