Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forretningsorden.
 3. Bestyrelsens beretning, herunder behandling af
  udvalgenes beretning.
 4. Regnskab og budget.
 5. Orientering fra A-kassen.
 6. Indkomne forslag.
  Herunder behandling af forslag til overenskomstfornyelsen 2020
 7. Bevillinger.
 8. Valg af formand.
 9. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter                    
 11. Valg af revisorer
 12. Valg af revisorsuppleant           
 13. Valg af fanebærer
 14. Valg af fanebærer suppleant    
 15. Eventuelt.