Husk at tilmelde dig til det årlige møde i Nyborg Områdeklub

 

Møde i Nyborg Områdeklub

Mødet afholdes tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 18:00

Vestergade 32, 5800 Nyborg i 3f Østfyns mødelokale, indgang fra parkeringspladsen

 

Dagsorden:

1. Redegørelse over virksomheden

2. Forslag til behandling i Odense afdelingsbestyrelse – herunder forslag til

aktivitetsniveau

3. Valg af formand:

På valg / ønsker genvalg: Anders Capton

4. Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til Metal Odense afdelingsbestyrelse

5. Besøg af faglig sekretær

6. Eventuelt

 

 Forslag som ønskes behandlet på mødet, samt hvis man ønsker opstilling til valget i Nyborg, skal

være Nyborgkontoret i hænde senest 7 dage før mødet.

 

Vi starter aftenen med et mindre traktement. Af hensyn til bestilling af traktement skal tilmelding

ske senest 7 dage før mødet.

 

 Tilmelding kan ske på telefon 66 11 91 96 eller på Nyborgkontoret i åbningstiden.

 

Vi håber at se så mange af jer som muligt.

Nyborg Områdeklub / Anders Capton