Uenigheder søges først løst lokalt på arbejdspladsen med medvirkning af tillidsrepræsentanten.
Kan der ikke opnås enighed og vil man overdrage sagen til den lokale Metal afdeling skal der udværdiges et uenighedsreferat, der kort beskriver sagen. Referatet skal underskrives af begge parter.​

Vi anbefaler altid at du tager fat i afdelingen og får en snak om sagen. Men du kan downloade uenighedsreferatet her. 

Uenighedsreferat