Intern overflytning - Hvad skal du gøre?

Udfyld en intern overflytningsblanket og aflever den til Metal Odense. Så sørger Metal Odense for resten.

Link til overflytningsblanket

§48
Stk. 1

Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til inden 8 dage af framelde sig sin hidtidige afdeling og lade sig overføre til afdelingen, under hvis område medlemmet arbejder.

Std. 2

Medlemmer, der modtager udearbejds- eller kostpenge eller godtgørelse efter rørprislistens zonebestemmelse, er fritaget fra sådan overflytningspligt, medmindre de på den udenbys arbejdsplads er beskæftiget ved arbejde, som den lokale klub har aftale løn- og arbejdsforhold for.