Hjælp til tillidsvalgte
Som tillidsvalgt har du mulighed for at få hjælp til mange spørgsmål via forbundets specielle værktøjer for tillidsrepræsentanter​.

Link til forbundets TR side

Uenigheder på virksomheden
Kan tillidsrepræsentanten ikke løse uenigheden lokalt er der i følge overenskomsterne er der altid ret til fagretlig behandling af uenigheder på arbejdspladsen.

Uenigheder søges først løst lokalt på arbejdspladsen med medvirkning af tillidsrepræsentanten. Kan der ikke opnås enighed og vil man overdrage sagen til den lokale Metal afdeling skal der altid udværdiges et uenighedsreferat, der kort beskriver sagen. Referatet skal underskrives af både TR og virksomheden.​

Vi anbefaler altid at du tager fat i afdelingen og får en snak om sagen. Men du kan downloade referatet her i pdf  og word her

Registrering af tillidserhverv
Alle tillidshverv skal registreres i din lokale Metal-afdeling for at være gyldige. Dette er gældende for både tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, A/S bestyrelsesmedlemmer, klubkasserer m.v.

Alle nyvalg, afmeldinger og genvalg skal registreres i din lokale Metal-afdeling

Når du har udfyldt og underskrevet blanketterne, sendes de ind til afdelingen, som vil sørge for resten. 

Link til blanket for Nyvalg / Afmeldinger

Link til blanket for Genvalg

 

Links til udbydere af lovpligtige arbejdsmiljøkurser.

 

Værktøjer til indmeldelse og snak om medlemskab

Blanket til indmeldelse af kollega

Blanket til indmeldelse af lærling

Vejledning med tips og ideer til snak om medlemskab

Intern overflytning.
Har du en kollega der er medlem i en anden metalafdeling skal der laves en intern overflytning til Metal Odense. Du skal udfylde og indsende denne blanket

Forbundets love §48, Stk. 1
Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til inden 8 dage af framelde sig sin hidtidige afdeling og lade sig overføre til afdelingen, under hvis område medlemmet arbejder.

Stk. 2
Medlemmer, der modtager udearbejds- eller kostpenge eller godtgørelse efter rørprislistens zonebestemmelse, er fritaget fra sådan overflytningspligt, medmindre de på den udenbys arbejdsplads er beskæftiget ved arbejde, som den lokale klub har aftale løn- og arbejdsforhold for.  

Klubber
Tjek løbende om dine kolleger er medlem af din klub og afdelingen. Det kan du via TR værktøjer og ved henvendelse i afdelingen.