Vedtægter for Teleklub Fyn

Vedtægter Teleklub rettet GF 2017.pdf

 

Vedtægter for Teleklub Fyn's Jubilæumskasse

                      §   1. Navn

                      §   2. Formål

                      §   3. Ledelse

                      §   4. Kontingent

                      §   5. Regnskab

                      §   6. Medlemmernes rettigheder og forpligtelser

                      §   7. Ændringer

                      §   8. Ophør

 

§ 1                Navn

1.1                 Foreningens navn er Teleklub Fyn's jubilæumskasse.

1.2                 Foreningens hjemsted er Odense.

 

§ 2                 FORMÅL

2.1                 Foreningens formål er:

- at markere medlemmernes jubilæer i TDC koncernen.

- at støtte afholdelse af telefonarbejdernes juletræsfest.

 

 § 3                 LEDELSE

Teleklub Fyn's bestyrelse udgør tillige foreningens bestyrelse.

Teleklub Fyn's kasserer er tillige bogholder for foreningen.

Teleklub Fyn's revisor er tillige revisor for foreningen.

 

§ 4                 KONTINGENT

4.1                 Der indbetales ikke kontingent.

 

 § 5                 REGNSKAB

Der føres særskilt regnskab for foreningen.                  

Regnskabet skal forelægges i henhold til Teleklub Fyn's vedtægter.

 

§ 6                 MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER. 

6.1                 Ved et medlems 25, 40 og 50 års jubilæum skænkes en gave på kr. 1.000,00.

6.5                 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gældsforpligtelser.

6.6                 Ved udtræden af Teleklub Fyn har medlemmerne ikke krav på nogen del af foreningens formue.

 

§ 7                 ÆNDRINGER

Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted på en generalforsamling, og

kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 

§ 8                 OPHØR

8.1                 Foreningen kan kun ophæves på en generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

8.2                 Foreningen ophører det regnskabsår, hvor foreningens formue en mindre end 10.000 kr.

8.3                 Foreningen formue overgår ved ophør til Teleklub Fyn.

 

Vedtaget på generalforsamling den 25. november 2013