​Er du nyudlært - og vil du score kassen!
Nye dagpengeregler betyder, at det er vigtigt du kommer i A-kassen inden der er gået 14 dage efter din udlærtdato og skifter fra uddannelse til dimittend.​

Vi afholder jævnlig arrangementer for vores nyudlærte medlemmer