Metal Sønderjylland afholder Ordinær Generalforsamling torsdag den 30. marts kl. 18.45 i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, Aabenraa

Middag kl. 18.00

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af stemmetællere.
3.   Bestyrelsens beretning ved Formanden.
4.   Regnskab v/kasserer.
5.   Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet, skal være afdelingen i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
6.   Valg ifølge lovene:
                    A) Valg af Formand – Kim Hauborg modtager genvalg.
                    B) Valg af Bestyrelsesmedlemmerne.
                    C) Valg af bestyrelsessuppleanter
                    D) Valg af 1 afdelingsrevisor
                    E) Valg af revisor suppleant 
7.  Eventuelt

Der er arrangeret bustransport fra afdelingskontorerne i hhv. Sønderborg, Haderslev og Tønder med afgang kl. 17.00

Tilmelding senest den 23. marts via den tilsendte mail eller på tlf.: 74 62 28 85 eller mail sonderjylland@danskmetal.dk.

Husk ved tilmelding at oplyse om der ønskes bustransport.