Ungdomsudvalgets bestyrelse:

Magnus Ask Hansen

Michael Møller Ravnsby

Micky Blankschøn

Henrik Schmidt

Rebecca Damkjær

Frederik Larsen

Matthias Gaba

Mike Hansen

Rasmus Johannsen

Nikolai Michelsen

Mikkel Nørr Olsen

Anne-Sofie Laugesen

Joachim Ovdal Leo

Ukaliaq Andre Lennert Frederiksen