Organiserings- og agitationsudvalg:

Formand: Allan Christiansen

Udvalgsmedlemmer: Kim Hauborg, Nis H. Schmidt, Lars Sørensen, Holger Hansen, Mikkel Pedersen,

Anders O. Nielsen, Karsten Edlefsen