​Få nye kompetencer og jobmuligheder med en metaluddannelse.

Læs mere herom på nedenstående link:

http://www.industriensuddannelser.dk/efteruddannelse/

eller her på Dansk Metal´s egen hjemmeside:

https://www.danskmetal.dk/Uddannelse/Sider/default.aspx

 

Hvad er IKUF?

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for det industrielle arbejdsområde. Læs mere om dine muligheder med IKUF midler:

http://www.ikuf.dk/loenmodtager.aspx

Eller spørg i afdelingen.