OK 2017

Industriens overenskomst kom i hus midt april 2017.

Overenskomsten er en 3 årig aftale.

Lad mig starte med det samme med og fortælle, at der ikke er flere der skal arbejde mere end 1680 timer pr. år

Mange af nej sigerne siger vi skal arbejde 42 timer fast nu, men lad mig slå fast, - det passer bare ikke.

I de perioder hvor en virksomhed har travlt, kan der indføres systematisk overarbejde på 1 time hver dag, i den periode der er aftalt, hvor en lokal forhandling har fundet sted på virksomheden.

De timer man har arbejdet over, skal efterfølgende afspadseres indenfor 1 år, sådan at årsnormen ikke overstiger de 1680 timer, og de skal afspadseres på hele dage og ikke kun timer. Så husk - vi arbejder ikke mere end 37 timer i gennemsnit!

Har det ikke altid været sådan at vi hjælper til, hvis vores virksomhed har noget at lave. Det mener jeg altid vi har gjort i Metal. Og vi får da også stadig væk vores overtidstillæg.

  • Fritvalgs lønkontoen går fra 2,7 procent i 2017, til 3,4 procent i 2018 og til 4 procent i 2019.
    Ret til 32 senior fridage, når den 3 årige aftale er fuldt indført, godt nok via vores egen pensionsdel, men alligevel et tilbud hvis man føler, at man er nød til at geare lidt ned. En ret man har, hvis man ønsker den.
  • Mulighed med 100 % løn under uddannelse.
  • Fuld løn under forældre orlov i 13 uger.
  • Plus fuld løn den dag man bliver kaldt hjem til ens barn, hvis det er blevet akut syg og samtidig have retten til at holde barnets første sygedag, dagen efter med fuld løn også.
  • Tillidsrepræsentanten får bedre værktøjer på vikar området.
  • Bedre anciennitet på vikar området, sådan at de ikke bare kan skifte fra det ene selskab til det andet.
  • Lærlinge bliver omfattet af pensions området fra 2018, sådan at når de fylder 20 år får de pension som alle andre.
  • Mindste satserne bliver reguleret med 2 kr. pr. år og her har vi mange voksenlærlinge som er på denne sats, så et lille løft dem også.

I forbindelse med OK 2017 har vi været rundt og besøgt rigtig mange virksomheder, og her vil jeg godt kvittere for, at vi er og bliver taget meget flot imod både af medlemmer og arbejdsgivere.

 

Ungdomsarbejdet

Vi har prøvet at indkalde i sommeren 2016 og nu igen her i februar 2017, til møde iblandt afdelingens unge medlemmer. Begge gange med spisning og afsluttet med Go-cart mesterskab.

Her deltog 6 lærlinge.

Vi må sige at det stadig væk er op af bakke, for at få de unge aktiveret i ungdomsarbejdet.

Det ser ud til at der efter afdelingens Go-cart mesterskab er en 3-4 stk., som vil prøve og se, hvad det vil sige, at være med i en ungdomsbestyrelse. Ingen ønsker dog at være ungdoms formand, men det er da stadig godt, hvis de bare vil være med.

Det er da trods alt et lille skridt på vejen.

De har ved deres første møde besluttet, at de vil deltage ved et traktor træf ved Ørbæk markedet. Her vil vi have en stand hvor der vil være 3 spørgsmål, som folk skal svare på, hvorefter der bliver udleveret en øl bon.

I år har de unge valgt en 4 dages studietur til Polen, hvor de skal rundt og se på forskellige virksomheder. Her har afdelinger 4 pladser, og det ser ud til de er besat.

 

Tillidsmandskonferencen 2017

I år var der stor efterspørgsel efter at komme over og se det nye forbundshus. Det valgte vi at prøve at efterkomme, og det lykkes at få en aftale i stand med forbundsformanden Claus Jensen, der holdt et oplæg om hvordan hverdagen var, og det gjorde han rigtig godt.

Vi var også inde på Christiansborg og få indblik i, hvad der sker lige pt. på borgen.

Vi havde inviteret os selv, og fik et oplæg fra Karsten Hønge, samt Jan Johansen. Begge var meget ivrige i deres indlæg, så diskussions lysten var stor. Vi havde stort udbytte af de svar de kom med.

Efterfølgende var vi inde og se museet i Arbejdernes landsbank, hvor Palle From startede sin karriere, (ham fra tv serien Krøniken).

Vi var 28 som deltog denne dag fra afdelingen, efter min mening havde vi alle en rigtig god tur, hvor vi fik udvekslet erfaringer med hinanden.

 

Dagpengeområdet

Husk fra 1. juli kommer der nye regler på dagpengeområdet.

 

Til sidst ønsker jeg alle en rigtig god sommer.

 

Mvh

Freddy Knecht

Afdelingsformand