​2 OBS`er til dig som lærling

1.      På www.danskmetal.dk kan du lukke ind, og se dine egne oplysninger.

Der er lærlingemedlemmer vi mangler mail adresse på i vores medlems kartotek, og enkelte der har skiftet mail adresse, hvilket betyder at de ofte ikke vil modtage indbydelse fra Metal til diverse arrangementer, hvilket er rigtig ærgerligt. Vil du være os behjælpelig med disse manglende oplysninger, ved evt. at sende os en mail herom.

De sjoveste arrangementer er jo tit og ofte, dem hvor vi er mange sammen.

Samtidigt, så giver det dig mulighed for virkelig at udvide dit netværk, hvilket kan være en stor hjælp den dag du er udlært, og vil ud og prøve en anden arbejdsplads

2.      En anden ting, det er at når du er udlært, så er det MEGET vigtigt at du kommer ned i A-kassen inden der er gået 2 uger efter du er udlært, så du kan dimitere (blive optaget med dagpengeret) i A-kassen.

Gør du ikke det, så mister du gysser efterfølgende! (vi har jo i øvrigt også en gave til alle medlemmer der er ny udlært, den kan man jo så få med hjem samtidigt med.

Konkurrence

Hvis du sørger for at lærlingene på din arbejdsplads er 100% organiseret, så giver vi en T-shirt, til alle lærlingene i virksomheden!