Julehilsen til medlemmerne

 

Så nærmer sig tiden til en velfortjent ferie med familie og venner, hvor vi kan slappe af ovenpå den sidste tids anstrengelser med julepynt, gaveindkøb og mange andre gode ting der hører en traditionsrig juleaften til.

Vi fik i 2019 blandt andet en ny og denne gang socialdemokratisk mindretalsregering, der sammen med et flertal i folketinget, straks gik i gang med en række forbedringer og samtidig annullerede en række af de varslede forringelser, den tidligere regering havde sat i søen. Forbedringer som har været med til at styrke og genskabe trygheden for danske lønmodtagere og deres familier. En række af samfundets svageste grupper, gamle, syge og ikke mindst de hjemløse skal der naturligvis også kæmpes for efter mange års nedskæringer på de offentlige budgetter, frivillige indsamlinger og suppekøkkener gør det ikke alene.

Ser vi tilbage på det forgangne år, kan vi specielt glæde os over et stabilt arbejdsmarked med historisk lav ledighed og samtidig historiske høje overskud til virksomhederne, både lokalt og på landsplan hvilket skal give plads til væsentlige indrømmelser når CO Industri og Dansk Industri mødes i starten af årets forhandlinger om overenskomstfornyelse. Fornyelser som det øvrige arbejdsmarked historisk har haft og vil få stor gavn af, når de senere skal i gang med deres forhandlinger.

 Hos Metal Vejle – Grindsted kan vi igen notere et år med meget lav ledighed, stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft og en stabil tilgang af nye medlemmer. Mange af vores arbejdspladser har da også, i årets løb, forhandlet sig til pæne stigninger på lønnen på trods af svære forhandlinger og der skal lyde en stor ros til vores dygtige tillidsrepræsentanter og fagligt aktive for den store indsats.

En tak for indsatsen skal også lyde til vores mange arbejdsmiljørepræsentanter som yder en stor indsats på trivsel og forebyggende arbejde ude på arbejdspladserne. En indsats som får større og større betydning, i takt med den stigende pensionsalder. En udfordring for rigtig mange af vores medlemmer, men også en udvikling som vi i fagbevægelsen følger nøje.                                                                                                                                                                                        

Vi ser i Metal Vejle-Grindsted frem til at fortsætte arbejdet med de faglige og politiske udfordringer som I møder til dagligt både i jeres arbejdsliv og fritid for dermed at understrege at et medlemskab af Dansk Metal er en sikkerhed for tryghed, kvalitet samt anstændige løn og arbejdsforhold i hele arbejdslivet.                                                    

Jeg vil på afdelingens og bestyrelsens vegne ønske dig og din familie en god jul samt et godt Nytår

 

John Rasmussen

Formand