​Som elevrepræsentant i Det Lokale Uddannelsesudvalg, LUU, har du direkte indflydelse på din og de andre elevers hverdag på skolen og kvaliteten af jeres uddannelse.

Du er et bindeled mellem eleverne og ledelsen på skolen, og andre elever kan komme til dig med kritik af uddannelsen og eventuelle klager. Som elevrepræsentant i LUU taler du elevernes sag.

Du får også et stærkt netværk i LUU, som du kan få gavn af efter din uddannelse.

Lokale Uddannelsesudvalg, LUU, rådgiver skolen om det lokale arbejdsmarkeds behov og skal sikre høj kvalitet af uddannelserne. Udvalget skal også sikre et godt samarbejde mellem virksomheder, erhvervsskolen og eleverne. Ved møderne diskuterer LUU de problemstillinger, der er relevante for skolen, virksomhederne og eleverne.

​LUU består af repræsentanter fra både arbejdstager- og organisationer, en eller flere repræsentanter fra skolen og en elevrepræsentant. Skolen nedsætter udvalget og fungerer som sekretariat. Men udvalget vælger selv formand og næstformand.

​LUU mødes fire gange om året. Derudover kan der være ekstraordinære møder, invitationer til åbent-hus-arrangementer, svendeprøver eller lignende. Møderne foregår i dagstimerne, og Dansk Metal dækker dine udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

​Du skal sende en mail til uddannelse@danskmetal.dk. Du kan også henvende dig til den uddannelsesansvarlige på din skole.