UddannelsesnavnAlm. EUD incl. GF2EUX incl. GF2
AV-tekniker4 år 
Automatikmontør2 år 
Automatiktekniker4 år4 ½ år
Automatiktekniker i elektrobranchen (tidligere elektrotekniker)4 år
4 ½ år
Automatiseringstekniker5 år5 ½ år
Beslagsmed4 år 
Bestiksølvsmed4 år 
Butiksguldsmed2 år 
Bådebygger4 år 
Bådmekaniker4 år 
Ciselør4 år 
CNC-tekniker1 ½ år 
CNC-tekniker2 ½ år 
Cykelmekaniker3 år og 3 mdr. 
Datatekniker med speciale i infrastruktur5 år5 ½ år
Datatekniker med speciale i programmering5 år5 ½ år
Elektronikfagteniker4 år4 ½ år
Elektronik udviklingstekniker5 år 
Elevatortekniker3 år 
Energiteknik4 år4 ½ år
Entreprenørmaskinmekaniker4 år4 ½ år
Eventtekniker i audioteknik4 år 
Eventtekniker i illuminationsteknik4 år 
Film- og tv-assistent2 ½ år 
Film- og tv-produktionstekniker5 år 
Finmekaniker4 år 
Finmekanikerassistent1 ½ år 
Flymekaniker – A2 år 
Flytekniker – B1 mekanik4 ½ år 
Flytekniker – B2 elektronik6 år 
Guldsmed4 år 
Industriassistent2 år 
Industrimontør2 ½ år 
Industritekniker – maskin4 år4 ½ år
Industritekniker – produktion5 ½ år 
It-supporter2 ½ år 
Karrosseritekniker – bygger4 år4 ½ år
Karrosseritekniker – opretter4 år4 ½ år
Klejnsmed4 år4 ½ år
Knallertmekaniker2 år 9 mdr. 
Korpussølvsmed4 år 
Kranmekaniker4 år 
Køleassistent2 år 
Køletekniker4 år 
Landbrugsmaskinmekaniker4 år4 ½ år
Landbrugssmed4 år4 ½ år
Lastvognmekaniker4 år4 ½ år
Lastvognsmontør2 år 
Låsesmed4 år 
Materielmekaniker2 år 
Medicotekniker5 år 
Motorcykelmekaniker4 år 
Multimedie animator3 år 
Multimedie integrator3 år 
Personliftmekaniker4 år4 ½ år
Personvognsmekaniker4 år4 ½ år
Personvognsmontør2 år 
Produktionsassistent2 år 
Radio-tv-fagtekniker4 år 
Sejlmager4 år 
Skibsmekaniker3 år 3 mdr. 
Skibsmontør4 år4½ år
Smed, bearbejdning2 år 
Smed, maritim4 år4 ½ år
Smed, rustfast4 år4 ½ år
Støberiassistent2 år 
Støberitekniker3 ½ år 
Svejser2 ½ år 
Teater-, event- og av-teknisk produktionsassistent 2 år 
Teatertekniker4 år 
Værktøjsmager4 år4 ½ år
Værktøjstekniker5 år 
Våbenmekaniker4 år 
Ædelstensfatter3 ½ år 

Ajourført pr. 21. december 2020