Som en del af Metalskolens tilbud om tværgående aktiviteter vil der nogle uger være mulighed for at deltage i Film Debat. Med udgangspunkt i en spillefilm, dokumentar, Tv-program, video, YouTube video, politisk kampagne eller lignende diskuterer vi et relevant fagligt eller politisk emne.

Deltagelse i tværgående aktiviteter er gratis og frivilligt.