Som en del af Metalskolens tilbud om tværgående aktiviteter vil der nogle uger være mulighed for at deltage i Metaldialog. Her vil faglige ressourcepersoner præsentere en relevant faglig/politisk problemstilling efterfulgt af en dialog mellem deltagere og ressourceperson.

Deltagelse i tværgående aktiviteter er gratis og frivilligt.