Som en del af Metalskolens tilbud om tværgående aktiviteter vil der nogle uger være mulighed for at deltage i It-café. Her vil du have mulighed for at få hjælp og instruktion i relevante programmer som Word, Excel, PowerPoint og lignende. Der vil blive taget udgangspunkt i undervisning for begyndere.

Deltagelse i tværgående aktiviteter er gratis og frivilligt.