​De økonomiske vismænd offentliggjorde i juni en rapport, der viste, at forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsalderen har øget beskæftigelsen. Så kan man i øvrigt have holdninger til, hvorvidt det var det rigtige at gøre.

Men faktum er, at beskæftigelsen slet ikke er steget som antaget i reformernes beregninger. Stigningen har været ca. 30 pct. mindre, end man forventede, da man i 2006 og igen i 2011 aftalte stigningerne i pensionsalderen. Det er en meget stor fejlmargin.

Når vi ser på danskernes forventninger til deres pensionsalder, er den faktiske stigning i beskæftigelsen for seniorer dog ikke så overraskende.

I forskningsprojektet “Seniorarbejdsliv”, som foretages af Trygfonden, svarer halvdelen af de ca. 16.000 adspurgte over 50 år, at de forventer at stoppe før folkepensionsalderen. Lignende tal får vi, når vi i Dansk Metal spørger vores tillidsrepræsentanter i industrien. Her er det 4 ud af 10, der vurderer, at deres kollegaer ikke vil være i stand til at arbejde frem til deres folkepensionsalder.

Det svarer altså til en stor andel af arbejdsstyrken, som vi forventer må stoppe før tid.

I Dansk Metal har vi også spurgt vores tillidsrepræsentanter, hvad der kunne forlænge kollegaernes arbejdsliv. De peger næsten enstemmigt på mere fleksibilitet i form af dels muligheder for at gå ned i tid og dels på at få mindre fysisk eller psykisk nedslidende arbejdsopgaver.

Det er ikke raketvidenskab. Tværtimod lyder det næsten for banalt. Desværre er det i dag under hver tredje tillidsrepræsentant i industrien, der melder, at deres virksomhed har en lokal senioraftale, der giver den efterspurgte fleksibilitet.

Derfor vil jeg opfordre flere arbejdsgivere til at indgå lokale senioraftaler, når de for alvor starter produktionen op efter sommerferien.

For mange seniorer kan fleksibilitet give flere år på arbejdsmarkedet, og derfor skal flere arbejdsgivere sikre bedre rammer for deres medarbejderes senkarriere. Det er til gavn for virksomhederne, medarbejderne og dansk økonomis holdbarhed.


Bragt i Børsen, den 16. august 2021